Vrby

vrba

 

Vrby

 

Vrby jsou opadavé dvoudomé stromy nebo keře s mohutným kořenovým systémem, mohou růst vzpřímeně, vystoupavě nebo být plazivé, jejich větve jsou vzpřímené nebo převislé. Přestože jsou obvykle pružné, u báze mohou být lámavé.

Vrby rostou téměř po celém světě s těžištěm největšího rozšíření v mírném až subarktickém pásmu Evropy (65 druhů), Severní Ameriky (asi 100 druhů), v Rusku (120 druhů) a v Číně (270 druhů). Dále se vyskytuje v Japonsku, Střední a Jižní Americe, Africe i na Středním východě.

Rostou v místech s dostatkem vody a světla, při splnění těchto podmínek osidlují téměř všechny biotopy. Od terénních sníženin, horských roklí a strží, až po údolní hlinité a štěrkové nánosy v okolí řek.

 

Říše: rostliny (Plantae)

Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta)

Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta)

Třída: vyšší dvouděložné (Rosopsida)

Řád: malpighiotvaré (Malpighiales)

Čeleď: vrbovité (salicaceae)

Rod: vrba (salix)

 

Vrba je na zemědělské půdě pěstovaná již po mnoho let. Pěstovaly se především druhy určené k pletení nebo jako rostliny medonosné. Brzké kvetení vrb, umožňuje včelám sběr pylu.

Během několika posledních let se vrba začala pěstovat na zemědělské půdě pro energetické využití. Tento trend se v posledních létech velice dynamicky rozvíjí. Nejrozšířenějšími užitnými formami vrb jsou nejrůznější hybridní formy.

 

S-234 (salix daphnoides)

234

 

 

Domácí samčí klon. Lze ji použít na opláštění plantáže nebo sázet v chráněných krajinných oblastech.

Má velmi dobrou ujímavost, nevyžaduje vysokou hladinu spodní vody je odolná proti chorobám a má velmi dobrý výmladný efekt.

Výnosově je ovšem slabší a je citlivá na zaplevelení.

 

S-456 (salix alba)

456

 

V zamokřených oblastech má mnohem vyšší výnos než topoly. Dobře snáší kyselou půdu. Dobře snáší opakované ořezávání a velmi mohutně obrůstá. Podle některých studií neztrácejí výmladnost ani po deseti letech a životnost plantáže může přesáhnout i 30 let. Ujímavost je téměř 100%

 

 

Podobné příspěvky

Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers