Administrativa

Residency-Post6-7.31.20122small
 

Bez určitých povolení, nelze ve větším množství rychle rostoucí dřeviny sázet .
Nyní si jednotlivě probereme administrativní kroky, které jsou potřeba k získání povolení sázet.

1) Pozemek:

Od 1.4.2015 je zákaz pěstování RRD v I a II třídě ochrany ZPF

Nejprve musíme zjistit, v jaké lokalitě se pozemek nachází  a jaké má parcelní číslo viz: katastr nemovitostí.
Dle parcelního čísla zjistíme, zda se pozemek nachází v Biokoridoru.  Toto zjistíme na Magistrátu města, odbor životního prostředí.
Na pěstování RRD a veškerých invazivních rostlin v biokoridorech, je povolení velmi složité získat.

2)Vyřízení pronájmu pozemku:

Nejdříve se musíme domluvit s vlastníkem pozemku na pronájmu a podat žádost o nájem. Vhodné je mít pozemek pronajatý na životnost plantáže. Jednání o nájmu je důležité zahájit v čas, jelikož výpovědní lhůta může trvat do konce sklizně nebo i několik let.

 

3) Výměra pozemku:

Doporučujeme mít pozemek vyměřený od geodeta, aby nedošlo k rozepřím s okolními vlastníky pozemků

 

4) Žádost o dotace:

Vše co potřebujeme:

a) pokud není pozemek v našem vlastnictví, potřebujeme smlouvu o pronájmu od vlastníka
b) pokud chceme žádat o dotace musíme mít pozemek zaregistrován v LPISU. Administrativní kroky v rámci úřadu trvají několik dní. Je proto důležité zažádat o přepis pozemku včas.
c) Formulář pro žádost o dotace, získáme z SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). O dotace lze žádat nejpozději do 15. května.
S těmito formuláři žádáme o dotace na úřadě SZIF.

 

5) Když potřebujeme udělat z louky pole:

Louku můžeme svévolně zorat, ale je třeba si uvědomit že SZIF nám může odejmout veškeré dotace a to na veškeré pozemky na jeden rok. Proto doporučujeme podat žádost o rozorání pastviny, čí zatravněné plochy na SZIF

 

6) Projekt:

Dalším úkolem je nechat si vypracovat projekt. Projekt zajišťují certifikovaní prodejci včetně naší firmy. Tento vypracovaný projekt poté odběratel sadby donese na Magistrát města, odbor životního prostředí.
Do 30 dnů zákazník dostane vyjádření od příslušného útvaru buď dopisem, nebo osobním převzetím na Magistrátu.
V žádném případě nedoporučujeme výsadbu bez projektu, jelikož Vám příslušné úřady mohou nařídit likvidaci plantáže a uložit vysokou pokutu.

 

7) Certifikace sadby a rostlinolékařský pas:

Tato položka není povinná

Certifikaci na RRD může vydávat pouze prodejce, který má vystavený rostlinolékařský pas. Nedoporučujeme kupovat sadbu, od prodejců bez rostlinolékařského pasu, tím podstatně zmenšíme riziko nákupu nekvalitní sadby. Reprodukční materiál v sobě nesmí mít nemoci a parazity a řízky musí být kvalitní řezané z prutů a ne větví. Vadné kusy jsou vyřazovány. Reprodukční materiál určený k prodeji je každoročně několikrát kontrolován rostlinolékařskou zprávou.

 

Po administrativní stránce, jsme připravení na výsadbu.

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company