Topoly

Topoly

DSC00320

Topoly jsou dvoudomé opadavé stromy, jejich květy jsou jednopohlavné. Rozšířeny jsou po celém subtropickém, mírném a boreálním pásu severní polokoule.

Vědecká klasifikace

Říše:  rostliny                   (Plantae)

Podříše:  cévnaté rostliny      (Tracheobionta)

Oddělení:  krytosemenné         (Magnoliophyta)

Třída:  vyšší dvouděložné  (Rosopsida)

Řád:  malpighiotvaré       (Malpighiales)

Čeleď:      vrbovité                   (Salicaceae)

Rod:         topol                         (Populus)

Je známo asi 40-110 druhů. V České republice jsou domácí jen 4. Po celé České republice je rozšířen topol osika (Populus tremula). Topol černý (Populus nigra) roste především v nivách nížinných řek  V úvalech Moravy je rozšířen topol bílý (Populus alba). Velmi rozšířen je také topol šedý, kříženec topolu Bílého a topolu Osiky.

Za nejznámější lze považovat topol černý vlašský (Populus nigra var. Italica), klasický štíhlý vysoký strom často rostoucí podél hřišť, stadionů, vodotečí, remízků, zemědělských ploch, podél silnic a cest a také v sídlištní zástavbě

 

Patří mezi rychle rostoucí dřeviny s měkkým dřevem, které jsou cíleně pěstovány pro produkci biomasy. Za tímto účelem jsou pěstovány různé šlechtěné hybridy, které patří k nejrychleji rostoucím dřevinám v České republice. Patří mezi ně i tzv. japonský topol.

Japonské topoly

Japonské topoly „japany“ jsou populární názvy pro skupinu několika topolových klonů získaných ze záměrných křížení různých druhů topolů prováděných v 80. letech minulého století v Japonsku pro papírenský průmysl (Oji Paper Co.). Pro výrobu vlákniny sice neměly vhodné vlastnosti a v zemi svého původu se neprosadily, ale zato se postupně rozšířily v mnoha zemích mírného pásu, kde jsou hojně pěstovány pro produkci biomasy k energetickému využití.

Při výmladkovém pěstování dosahují velké přírůstky hmoty, které je řadí mezi tzv. rychle rostoucí dřeviny.

Tyto dřeviny dosahují pohlavní zralosti až po 7-10 roce růstu. Sklizeň je buď na štěpku v horizontu (2-3 roky) nebo na palivové dřevo po 4-5 letech, proto nejsou schopny se generativně množit a tím se invazivně rozmnožovat na jiné plochy. Další důvod proč strom nenechat vykvést je, že některé klony po květenství už nedosahují takových přírůstků a mohou ztrácet i výmladnou schopnost.

Následně bude popsáno několik druhů klonů. Budou popsány spíše stručně a to z toho důvodu, že se o rychle rostoucích dřevinách ví poměrně málo.

Mnoho lidí se u nás nazývá odborníky a experty přes rychle rostoucí dřeviny. Ale i tito lidé mnoho informací nemají a často šíří mýty, což můžeme potvrdit z vlastních zkušeností. A to nemluvě o tom, co se píše různě po internetu.  Tyto navykládané nesmysly nás v našich začátcích stály mnoho peněz a mnoho času.

 

Klony topolů

 

 MAX-4

Bez názvu

Kříženec Topolu černého a Topolu maximowiczova (Populusnigra × Populusmaximowiczii ex S.Chiba)

V současné době je to v ČR nejrozšířenější klon. Důvodem je velmi dobrá ujímavost na širokém spektru stanovišť. Nejlépe roste do nadmořské výšky cca 500m. To ovšem není hranice. Při správné údržbě má velmi dobré přírůstky i ve vyšších polohách.

Dobře snáší jarní přísušky. Po výsadbě má velmi dobrou ujímavost. Při dodržení správného postupu výsadby a údržby snadno přesáhne 90%. Výmladkovost je také velmi dobrá. Po sklizni obrůstá několika terminálními výhony.

Špatně snáší kyselou půdu a vysokou hladinu spodní vody. Často se uvádí, že vydrží zaplavení až 60 dní, což je u mladých stromků nesmysl. Uhnívají již po dvou týdnech.

Klon vykvétá v sedmém roce růstu, proto je nutné ho sklidit nejpozději šestý rok, aby se zabránilo jeho rozmnožení.

 

 

P-468

468

Kříženec topolu chlupatoplodého a topolu korejského (populus trichocarpa x populus koreana)

Klon má velmi dobrou ujímavost a dobré růstové vlastnosti na širokém spektru stanovišť. Dobré přírůstky má v nadmořských výškách až do 700m nad mořem. Ale při dodržení správných postupů přípravy a údržby plantáže, tato nadmořská výška nemusí být limitem.

Lépe snáší kyselou půdu než např. Max-4.  Kořenový systém má spíše povrchový, což může v některých tipech půdy přinášet výhody (např. vyšší hladina spodní vody, nebo skeletovitost). Také se vyznačuje dobrou odolností vůči houbovitým chorobám.

Po sklizni vytváří 2-4 terminální výhony. Má štílý habitus a poměrně rovný kmen. Jeví se jako vhodný klon pro výrobu polenového dřeva.

Podobné příspěvky

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company