Rubrika: Pěstební manuál

V Pěstebním manuálu je popsáno Jak správně pěstovat Rychle Rostoucí Dřeviny tak, aby jsme měli co největší přírůstky a nedocházelo k úhynu stromků.

15.11.2019c

Sklizeň

Sklizeň RRD může probíhat za pomocí řezačky nebo ručního pořezu – motorovou pilou. Záleží za jakým učel RRD sklízíte. Musíte dbát na průměr a výšku stromu.

zelezosmall

Typy sadby

Sadba – nejčastěji se vysazují krácené prýty ty se nazývají řízky, dále se dají sázek kůly, kořenače – prostokořená sadba, celé prýty. Metody výsadby, doba ýsadby

Příprava

Příprava půdy před výsadbou

Příprava půdy od začátku až do konce: Chemické ošetření, Hluboká orba, Srovnání pozemku, Chemické ošetření před výsadbou, Samotná výsadba. Použité herbicidy a mechanizace

7.4.2019b

Výsadba

Výsadba a předvýsadební skaldování a údržba, způsoby výsadby – ruční – nejnáročnější, poloautomatická a automatická, hloubka výsadby, značení řádků, volba sponu.

výběr lokality

Výběr vhodné lokality

Výběr vhodné lokality, zjištění BPEJ, hustota srážek, nadmořská výška adalší faktory, které budou ovlivňovat růst RRD, skeletovitost, svažitost, Pravděpodobnost suchých období

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company