Na co si dát pozor!

DSC_02888

V této části si popíšeme na co si dát pozor před výsadbou v průběhu výsadby v průběhu vegetace a při sklizni.

 

Biokoridory a nedovolená stanoviště

Při výběru lokality si mimo jiné zjišťujeme její umístění, nelze sázet v Biokoridorech a CHKO, pokud nesázíme autochtoní (domácí) klony, nebo nedostaneme speciální povolení.

Jak již je psáno v administrativě při osázení některé z těchto oblastí, hrozí nařízení likvidace plantáže a vysoká pokuta.

Biokoridor lidově vexl je území, které umožňuje migraci určitých chráněných živočichů mezi Biotopy. V ojedinělých případech však může jít i o pozměněnou část krajiny – např. pole mezi dvěma lesy, nebo i o umělý prvek.

 

Biotop je oblast, ve které žijí chráněné organismy.

CHKO (chráněná krajinná oblast) Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin.

V současné době je vyhlášeno 25 CHKO

Jestli se náš pozemek nenachází v biokoridoru, zjistíme na Magistrátu města, odbor životního prostředí.

 

Příprava půdy

Nevhodný výběr:  může dojít ke zpomalení růstu, nebo úhynu. Nevhodné: podmáčené půdy se stojatou vodou, mokřad, bažina, velmi zastíněné plochy.

Podcenění přípravy před sadbou: pokud nebude pozemek vhodně připraven, výsadba řízků bude obtížnější.

Do nepřipravené půdy lze sázet pouze prýty a kůly, nikdy ne řízky.

Půda před výsadbou musí být důkladně odplevelena jinak se v průběhu vegetace  plevel okolo stromků rozroste a sazenice zastíní. Následně vznikne drn, který ubírá velké množství živin a brání rozrůstání se kořenům sadby, důsledkem jsou celkové nízké přírůstky.

Pokud necháte plevel rozrůst jeho likvidace je náročná.

 

Špatná sadba

Nekvalitní sadba nemá dostatek energie k růstu a často se stává že buď úplně uhyne, nebo přírůstky jsou v řádech centimetrů za rok.

Nekvalitní sadbu poznáme tak, že jsou řízky tenké. Tenké řízky nejsou schopny zadržet potřebné množství vody,  proto při jarních přísušcích usychají.

Nebo mají na sobě stopy po uříznutí větviček – jsou náchylné k chorobám.

Špatná sadba je i z uřezaných větví, ty nemají takové růstové vlastnosti, jako když jsou řízky stříhané z prýtů.

Déle nesmí být konečky roztřepené, toto způsobuje plesnivění a jsou náchylné k onemocnění chorobami.

V žádném případě nedoporučujeme kupovat sadbu od prodejců, kteří vám nejsou schopni vystavit rostlinolékařský pas, vyhotovit projekt a nejsou registrováni na UKZUZ. Tímto předejdeme nákupu nekvalitní sadby.

 

Spon, manipulační plocha a přístupová cesta

Spon: nevhodné zvolení sponu, nám může velmi zkomplikovat údržbu plantáže a může mít nepříznivý vliv na přírůstky. Spon je vhodný si stanovit tak, aby byl kompatibilní s údržbou plantáže a Vámi zvolené mechanizace.

Manipulační plocha:  pokud si nestanovíme vhodnou velikost manipulační plochy, může dojít při sklizní k poničení až likvidaci částí plantáže. Velikost manipulační plochy si zvolíme dle vámi využívané mechanizace. (otáčení traktorů, řezačky)

Přístupová cesta: samozřejmě je třeba si předem stanovit přístupovou cestu k vlastnímu pozemku.

 

Podzimní výsadba:

Ačkoliv prodejci RRD na internetu uvádějí vhodnost podzimní výsadby, my z vlastních zkušeností tuto výsadbu nemůžeme v žádném případě doporučit. Mráz řízky přes zimu vytlačí, ty vyschnou a následně uhynou. Na podzim si řízky nestihnou vytvořit kořenový systém, tak aby je mráz nevytlačil.

 

Nemulčovat, nesekat:

Mulčování a sekání z vlastních zkušeností nedoporučujeme. Vytvoří se drn a bere většinu vody a živin, které mají získat kořeny stromků. Sekáním trávy sice předejdeme zastínění stromků, ale kořínky mají velké problémy drnem prorůst. Z tohoto důvodu nemohou být přírůstky ani poloviční.

Sekaní lze doporučit pouze v případech, že máte zasázené kůly nebo prýty. Tento typ sadby se sází do takové hloubky, aby dosáhl pro spodní vodu a nemusel bojovat s kořeny plevele.

 

Oplocení

Pokud plantáž nebude oplocena, z vlastních zkušeností můžeme říci, že dojde k okusu zvěří a to vysoké i zajíců. Pokud se ve vaší lokalitě vyskytuje větší množství vysoké zvěře, může dojít k velkým škodám na plantáži.

 

Sklizeň

V této fázi je důležité, aby nedošlo k roztřepení pařezů nebo jejich přejetí mechanizací, kmen sice neuhyne ale je náchylný k chorobám a jeho následovné obražení bude velmi zpomaleno. Na plantáži nesmí zůstat větší kusy větví a odpadu, tyto zbytky jsou náchylné na tvorbu patogenů, které se mohou přenést na živé stromky.

 

Social Media Icons Powered by Acurax Website Design Expert