Ekologie

ekologie

Ekologie

 

Spalování Rychle rostoucí dřeviny, má nesmírnou výhodu, oproti spalování fosilních paliv.

Názorná ukázka: plantáž o rozloze 1ha po celou dobu své životnosti produkuje pro nás tak potřebný O2 a spotřebovává CO2. Když se sklidí plantáž o rozloze 1ha, a následně spálí, vyprodukuje se množství CO2 v takové míře, jenž ta samá plantáž, která po sklizni opět obráží, dokáže spotřebovat a přeměnit opět na O2. Kdežto spalování fosilních paliv pouze vypouští CO2. Toto je obrovská výhoda spalování RRD.

Další výhodou proč pěstovat RRD z hlediska ekologie je, že plantáže zvyšují biodiverzitu zemědělské krajiny. Nyní jsou všude obrovské lány polí luk a pastvin. Je jen velmi málo remízek a úkrytů pro zvěř. O tento problém se také mohou postarat plantáže RRD. Poslouží jako ukryt pro zvěř, hnízdiště pro ptactvo či ochranu a úkryt pro hmyz. Dalšími vhodnými faktory jsou antierozní účinky či biologická meliorizace mírně zamokřených stanovišť. Dále se s těmito dřevinami dají zpevňovat břehy proti vodní erozi. Samozřejmostí je zlepšení půdy díky humusu, který vzniká opadáním listů a ve kterém žije Edafon.

O ekologii bychom zde mohli psát spoustu dalších výhod, ale to asi každý z nás ví, že topit obnovitelnými zdroji je mnohonásobně výhodnější, jak pro naše zdraví, tak i pro naše peněženky.

Podobné příspěvky

Social Media Icons Powered by Acurax Website Design Expert