Výnosy – štěpka

5

Výnosy na plantáž 1 ha v prvních dvou až čtyřech letech

Výnosy z plantáže, závisí na mnoha pohyblivých ukazatelích, proto tabulka je pouze orientační. Je velmi složité všeobecně určit množství přírůstku v jednotlivých letech. Množství vytěžené dřevní hmoty závisí na výběru lokality, údržbě plantáže, výběru vhodného klonu, doby obmytí. Doba obmytí, se volí dle objemu přírůstků a může být v rozmezí dvou až čtyř let. Proto jsme zvolili průměrnou dobu sklizně tři roky. Tabulky u mnoha prodejců jsou tedy nepřesné a mnohdy velmi nadnesené.

Aby bylo jasné, jak jsme k číslům v tabulkách dospěli, popíšeme si zde, co znamenají a jak se s nimi počítá.

Jelikož odběratelé dřevní hmoty nevykupují tuny, nebo metry krychlové, ale Gigajouly musíme váhu přepočítat na energetickou hodnotu (GJ/t).

Sklízená dřevní hmota má různou vlhkost, na které závisí výkupní cena – čím nižší vlhkost, tím vyšší výkupní cena. Nejnižší vlhkosti dosáhneme sklizní v zimních měsících, ale nejpozději do konce února.

 

Výhřevnost dřeva japonského topolu:

55%  vlhkost – 7,42 GJ/t
53%  vlhkost – 7,70 GJ/t
50%  vlhkost  – 8,16 GJ/t
45%  vlhkost  – 9,61GJ/t
35% vlhkost – 11,66GJ/t

Vlhkost sklízené hmoty v zimních měsících se pohybuje mezi 50- 55% vlhkosti. Dřevní hmota vysušená na určitou úroveň se nazývá sušina.

Výkupní cena 1 GJ se pohybuje okolo 130kč.

Vytěžený objem hmoty z plantáže, se každým obmytím (sklizní) mění. Údaje jsou zaneseny v tabulkách.

Z 1Ha

Roky

Tuny

Gigajouly

53%  vlhkost

Koruny

1.Obmytí*

1-3

56

431

84 000

2.Obmytí*

3-6

63

485

94 500

3.Obmytí*

6-9

68

680

102 000

4 Obmytí*

9-12

64

640

96 000

5 Obmytí*

12-15

59

590

88 500

*obmytí = sklizeň

Z tabulky si můžeme vypočítat, že jedna tuna 53% sušiny vychází na kolem 1500kč.

 

Pokud dodržíte pěstební postup, jako doporučujeme v našem manuálu, tak lze sklízet štěpku již po dvou letech růstu.

 Pěstování RRD je velmi lukrativní odvětví,  jestliže se už rozhodnete pěstovat RRD, musíte to dělat pečlivě, aby byli co nejvyšší přírůstky. Je potřeba dodržet veškeré postupy, které na našich stránkách popisujeme.

Podobné příspěvky

Social Media Icons Powered by Acurax Website Design Expert