Údržba plantáže během roku

Nyní máme řízky zasázeny, nastává další fáze, údržba  plantáže.

K tomu, aby se nám plantáž příliš nezaplevelila, jsme už udělali několik kroků, které máme popsány v předešlých kapitolách. Pokud jsme tyto podmínky splnili, jsme na dobré cestě.

Máme několik typů jak správně obhospodařovat plantáž

Po výsadbě musíme co nejdříve použít jeden z herbicidů, který zabrání vyklíčení semen v prvních několika měsících. I když pole bylo připraveno, v zemi je semenná banka, ze které může začít v průběhu vegetace růst plevel. Pokud se rozhodneme, pro chemické ošetření je třeba ho provést ihned po výsadbě nebo těsně před výsadbou, hlavně než řízkům vyraší první pupeny, jinak by došlo k jejich poškození.

první typ je chemická údržba

V průběhu vegetace, pokud by bylo zaplevelení extrémní, můžeme použít některý ze selektivních herbicidů, který účinkuje na vysokou škálu plevelů. Nebo lze použít neselektivní totální herbicid, ale musíme si dát pozor, abychom nezasáhly stromky.

druhý typ je mechanická údržba

Pokud nebudeme chtít utrácet za chemii, dá se plantáž udržovat mechanicky a to za použití disků, smiků, bran, kultivátoru, rotavátoru a vlastních sil k vytrhávání plevele přímo u stromků, kam žádná mechanizace nezajede.

Toto bude třeba provést i několikrát za sezonu (podle zaplevelení)

Je důležité ihned po vzejetí plevele začít odplevelovat.

třetím typem je chemickomechanická údržba

Je to kombinace použití všech dostupných prostředků pro údržbu plantáže. Jejím použitím dosáhneme maximálního odplevelení plantáže. Osvědčili se nám kultivátor s bránami a rotavátor, který půdu krásně načechrá, tudíž se ke stromkům dostane vláha. Zem se nakypří a naruší kořenový systém plevele, který následně uhyne.

 

Plantáž A

 

Topoly v prvním roce určitý stupeň zaplevelení snesou, ale pokud bude již zaplevelení vysoké, dojde ke značnému zpomalení růstu. V druhém roce již mají vyvinutý kořenový systém a ne třeba se o ně již starat. Stromy v druhém roce mají 5-6m a přes své husté a velké listy pustí k plevelu minimum světla. Důsledkem toho plevel uhyne a o plantáž se již starat nemusíme.

 

Podobné příspěvky

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company