Příprava půdy před výsadbou


Dalším velmi důležitým faktorem je předvýsadbová příprava.

Když jsme vybrali vhodnou lokalitu, pustíme se do její přípravy.

   1. Chemické ošetření
   2. Hluboká orba
   3. Srovnání pozemku
   4. Chemické ošetření před výsadbou
   5. Samotná výsadba

1. Z vlastních zkušeností už víme, že pozemek se musí nejdříve celý chemicky ošetřit a to buď jednou, nebo dvakrát podle množství zaplevelení. Nejlépe nějakým totálním herbicidem (např. roundupem). Tato fáze probíhá už koncem září.

IMG_trapos

2. Dále následuje hluboká orba, ať se Vám pozemek zdá jakkoliv málo zaplevelený věřte, pokud jej nezoráte, budete mít velmi vysoké náklady v průběhu roku na jeho odplevelení a velmi se zpomalí růst. Takže doporučuji v každém případě pozemek důkladně zorat. Orba se provádí poté, co herbicid začne působit cca od konce září, můžeme orat až do zámrazu.

20130826_184230

3. Poté přijde na řadu srovnání pozemku pro výsadbu. Tato fáze je velmi důležitá, aby se udělala co nejdříve po sejetí sněhu,  ihned jak se bude dát s mechanizací zajet na budoucí plantáž. K srovnání půdy se používá různá technika, nám se osvědčil kultivátor s bránami. Kultivátor půdu krásně načechrá a brány uhladí, tudíž je půda měkká a lze do ní lehce sázet i ručně. Srovnání půdy se záměrně provádí až na jaře z důvodu, že přes celý podzim a zimu se nám vláha drží v orbě a nestéká nikam do okolí. Na jaře přijdou jarní přísušky, a pokud by půda nebyla dostatečně vlhká, mohly by stromky uhynout.

IMG_0573

4. Těsně před výsadbou nebo ihned po výsadbě je potřeba aplikovat preemergentní herbicid, který minimálně na měsíc a půl zastaví klíčení semen. Tím dáváme náskok klíčení nově zasázeným řízkům. Z vlastních zkušeností doporučujeme herbicid aplikovat před výsadbou, aby nedošlo ke zpomalení růstu stromů. Po aplikaci je vhodné na zasázené ploše nepřejíždět mechanizací, jelikož by se narušil film herbicidu a semena by mohla začít prorůstat.

IMG_0732

5.  Poslední je Samotná výsadba, ta lze provádět třemi způsoby, nejlevnější je ruční výsadba, dále je poloautomatická a poslední je automatická výsadba. Ještě, ale před tím, než začneme vůbec sázet, je velmi důležité zvolit si spon sadby. Ten závisí, zda chceme mít plantáž na dřevo či na štěpku. Na dřevo dáváme cca 8000ks/ha a na dřevo cca 4000ks/ha. Spon si každý musí určit sám dle techniky, kterou bude používat na obhospodařování v prvním roce.

IMG_1774

Podobné příspěvky

Social Media Icons Powered by Acurax Website Design Expert